Produksjon

Ammeku og kalv slippes på beite i april-mai. Kalven drikker melk av kua hele sommeren og skilles fra mora som oftest når dyra tas inn fra beite i oktober. Etter at kalvene er skilt fra moren, fores de med høy/silo og kraftfôr til de er ca. 16 - 20 mnd. gamle.

Det er kun unge okser og kviger som leveres under merkevaren Angus Gardskjøtt. Slakt fra kviger er noe mindre og har ofte litt mer fett enn okseslakt. Til gjengjeld er kjøttet gjerne lysere og finere i strukturen enn kjøtt av okse. I Frankrike er prisen på kvigeslakt ofte høyere enn okse pga. dette.

Sammen med ammeku og kalv slippes også avlsoksen på beite. Avlsoksen sørger for at nye kalver kommer til verden neste vår. Ammekua har en drektighet på ca. 9 mnd. Oksen går som regel med flokken hele sommeren og bedekningen skjer ved natur metoden.

Når Angus-oksene/-kvigene når slaktemoden alder, sendes de til godkjent slakteri. For at kjøttet skal bli godkjent som Angus Gardskjøtt stilles følgende krav:

  1. Alle slakt skal være minst 75%rein Aberdeen Angus.
  2. Slaktet skal enten være av type ung okse eller kvige.
  3. Slakt som selges skal være minst av klasse O og fett prosenten skal ligge mellom 2- til 3+
  4. Slakte skrotten skal henge til modning ca. 14 dager.
  5. All slakting, skjæring og pakking skal foregå ved godkjent slakteri.
  6. Ferdige pakker skal leveres direkte fra slakteri til forbruker samme dag.

Kjøttet fra 1 dyr skjæres og pakkes i 8 esker, og hver eske vil inneholde:

- 1 stykke indrefilet og 1 stykke entrecôte eller 1 stykke ytrefilet og 1 stykke mørbrad
- 2 surra steker
- 1 bokstek m/bein
- 1 eller 2 stykker høyrygg uten bein
- kvernet kjøtt (ikke tilsatt vann)
- kraftbein

Brukernavn:

Passord:

Glemt passordet ditt?

 
     
   
Utvikling: Neoweb og IT-forlaget, Design: Melvær & Lien